• دوشنبه , 30 مهر 1397

نمایش مطالب " شهرستان برخوار "

وصیت نامه سردار شهید حسن قربانی فرزند علی و برادر شهید محمد جواد قربانی

وصیت نامه سردار شهید حسن قربانی فرزند علی و برادر شهید محمد جواد قربانی

قسمتی از وصیت نامه شهید: من با چشمی باز و اندیشه‌ای روشن و با قلبی مطمئن و با فکری آزاد، قدم به این راه مقدس گذاشتم و همیشه هم دعایم این بود که خدایا این توفیق را از من نگیر ...

ادامه مطلب

اطلاعات سردار شهید حسن قربانی فرزند علی

اطلاعات سردار شهید حسن قربانی فرزند علی

تاریخ تولد 8/5/1342 تاریخ شهادت 22/6/1365 محل شهادت والفجر9 سن هنگام شهادت 23 سال متأهل – مسئولیت فرمانده گردان حضرت ابوالفضل از لشکر امام حسین 7 نحوة شهادت در حین انجام مأموریت محل دفن گلستان شهدای اصفهان

ادامه مطلب

وصیت نامه بسیجی شهید علی قربانی فرزند حسین

وصیت نامه بسیجی شهید علی قربانی فرزند حسین

سمتی از وصیت نامه شهید: در این موقعیت حساس کنونی بنا بر وظیفه شرعی و دینی بر خود لازم دانستم که بسوی جبهه‌های نبرد حق علیه باطل روانه شوم تا بتوانم دِینی را که هر چند ناچیز به اسلام ادا ...

ادامه مطلب

وصیت نامه بسیجی شهید مرتضی قربانی فرزندعباس

وصیت نامه بسیجی شهید مرتضی قربانی فرزندعباس

قسمتی از وصیت نامه شهید: از مردم ایران عاجزانه می‌خواهم که همیشه به فکر دنیا نباشند، دنیا محلی است گذرا. می‌آید و می‌گذرد. ساعت ها می‌گذرد و از عمر ما کم می‌شود. عمری که پایانش به جهان آخرت برمی‌گردد پس ...

ادامه مطلب

اطلاعات بسیجی شهید مرتضی قربانی فرزندعباس

اطلاعات بسیجی شهید مرتضی قربانی فرزندعباس

بسیجی شهید مرتضی قربانی فرزندعباس تاریخ تولد 9/1/1346 تاریخ شهادت 29/11/1364 محل شهادت فاو سن هنگام شهادت 18 سال عملیات والفجر 8 نحوة شهادت بر اثر اصابت ترکش محل دفن گلستان شهدای سین برخوار

ادامه مطلب

وصیت نامه بسیجی شهید محسن قربانی فرزند علی

وصیت نامه بسیجی شهید محسن قربانی فرزند علی

قسمتی از وصیت نامه شهید: وصیت این بنده حقیر و گنهکار به شما ملت قهرمان و شجاع ایران این است که همیشه و در همه جا گوش به فرمان امام باشید و فرامین او را با دل و جان انجام ...

ادامه مطلب

اطلاعات سردار شهید حسن قربانی فرزندرضا

اطلاعات سردار شهید حسن قربانی فرزندرضا

سردار شهید حسن قربانی فرزندرضا تاریخ تولد 1/5/1342 تاریخ شهادت 25/11/1364 محل شهادت فاو سن هنگام شهادت 22 سال متأهل دارای یک فرزند پسر عملیات والفجر 8 مسئولیت فرمانده گردان یونس و جانشین اطلاعات عملیات لشکر امام حسین 7 نحوة ...

ادامه مطلب

وصیت نامه طلبه و بسیجی شهید حمید قربانی فرزند محمد

وصیت نامه طلبه و بسیجی شهید حمید قربانی فرزند محمد

قسمتی از وصیت نامه شهید: مادرم همانگونه که هر مالی خداوند به انسان داد، خمسش را باید داد من فکر می کنم که بهترین ثروت شما ما فرزندان هستیم پس اگر توفیق شهادت پیدا کردم مرا خمس فرزندان خود حساب ...

ادامه مطلب

اطلاعات طلبه و بسیجی شهید حمید قربانی فرزند محمد

اطلاعات طلبه و بسیجی شهید حمید قربانی فرزند محمد

تاریخ تولد 17/6/1346 تاریخ شهادت 5/5/1364 محل شهادت جزیره مجنون سن هنگام شهادت 18 سال نحوة شهادت براثر اصابت به سر محل دفن گلستان شهدای اصفهان

ادامه مطلب