• دوشنبه , 30 مهر 1397

نمایش مطالب " سین برخوار "

اطلاعات پاسدار شهید حسین قربانی فرزند محمد

اطلاعات پاسدار شهید حسین قربانی فرزند محمد

تاریخ تولد 2/9/1330 تاریخ شهادت 4/10/1365 محل شهادت ام الرصاص سن هنگام شهادت 35 سال متأهل دارای دو فرزند پسر و چهار دختر عملیات کربلای چهار نحوة شهادت جزء مفقودین -که بدن مطهرش پس از سالها بازگشت محل دفن گلستان ...

ادامه مطلب

بسیجی شهید محمود قربانی فرزند حسن

بسیجی شهید محمود قربانی فرزند حسن

قسمتی از وصیت نامه شهید: نمی‌ترسم از مرگی که خود زندگی است ای امت شهیدپرور یاران امام و نگهبانان اسلام پاهایتان را مانند کوه استوار قرار دهید تا دشمنان بدانند هرگز از عقیده‌مان سست نشده‌ایم. اسلام از این جهت به ...

ادامه مطلب

وصیت نامه سردار شهید حسن قربانی فرزند علی و برادر شهید محمد جواد قربانی

وصیت نامه سردار شهید حسن قربانی فرزند علی و برادر شهید محمد جواد قربانی

قسمتی از وصیت نامه شهید: من با چشمی باز و اندیشه‌ای روشن و با قلبی مطمئن و با فکری آزاد، قدم به این راه مقدس گذاشتم و همیشه هم دعایم این بود که خدایا این توفیق را از من نگیر ...

ادامه مطلب

اطلاعات سردار شهید حسن قربانی فرزند علی

اطلاعات سردار شهید حسن قربانی فرزند علی

تاریخ تولد 8/5/1342 تاریخ شهادت 22/6/1365 محل شهادت والفجر9 سن هنگام شهادت 23 سال متأهل – مسئولیت فرمانده گردان حضرت ابوالفضل از لشکر امام حسین 7 نحوة شهادت در حین انجام مأموریت محل دفن گلستان شهدای اصفهان

ادامه مطلب

وصیت نامه بسیجی شهید محسن قربانی فرزند علی

وصیت نامه بسیجی شهید محسن قربانی فرزند علی

قسمتی از وصیت نامه شهید: وصیت این بنده حقیر و گنهکار به شما ملت قهرمان و شجاع ایران این است که همیشه و در همه جا گوش به فرمان امام باشید و فرامین او را با دل و جان انجام ...

ادامه مطلب

اطلاعات بسیجی شهید جمشید قربانی فرزند حسن و برادر شهید علی قربانی

اطلاعات بسیجی شهید جمشید قربانی فرزند حسن و برادر شهید علی قربانی

تاریخ تولد 2/1/1348 تاریخ شهادت 26/11/1364 محل شهادت فاو سن هنگام شهادت 16 سال عملیات والفجر 8 نحوة شهادت بر اثر اصابت گلوله بر پهلو محل دفن گلستان شهدای سین برخوار

ادامه مطلب

اطلاعات سردار شهید حسن قربانی فرزندرضا

اطلاعات سردار شهید حسن قربانی فرزندرضا

سردار شهید حسن قربانی فرزندرضا تاریخ تولد 1/5/1342 تاریخ شهادت 25/11/1364 محل شهادت فاو سن هنگام شهادت 22 سال متأهل دارای یک فرزند پسر عملیات والفجر 8 مسئولیت فرمانده گردان یونس و جانشین اطلاعات عملیات لشکر امام حسین 7 نحوة ...

ادامه مطلب

وصیت نامه طلبه و بسیجی شهید حمید قربانی فرزند محمد

وصیت نامه طلبه و بسیجی شهید حمید قربانی فرزند محمد

قسمتی از وصیت نامه شهید: مادرم همانگونه که هر مالی خداوند به انسان داد، خمسش را باید داد من فکر می کنم که بهترین ثروت شما ما فرزندان هستیم پس اگر توفیق شهادت پیدا کردم مرا خمس فرزندان خود حساب ...

ادامه مطلب

اطلاعات طلبه و بسیجی شهید حمید قربانی فرزند محمد

اطلاعات طلبه و بسیجی شهید حمید قربانی فرزند محمد

تاریخ تولد 17/6/1346 تاریخ شهادت 5/5/1364 محل شهادت جزیره مجنون سن هنگام شهادت 18 سال نحوة شهادت براثر اصابت به سر محل دفن گلستان شهدای اصفهان

ادامه مطلب

وصیت نامه پاسدار شهید حسین قربانی فرزند حیدر

وصیت نامه پاسدار شهید حسین قربانی فرزند حیدر

قسمتی از وصیت نامه شهید: در حال حاضر که عازم به جبهه هستم دو فکر در سرم می پرورانم، یکی آیه وحدت است که مردم را به وحدت دعوت می‌کند و از شما می‌خواهم که وحدت خود را حفظ کنید ...

ادامه مطلب