• دوشنبه , 30 مهر 1397

نمایش مطالب " آثار تاریخی شهر سین "

وصیت نامه بسیجی شهید احمد قربانی فرزند حسن

وصیت نامه بسیجی شهید احمد قربانی فرزند حسن

قسمتی از وصیت نامه شهید: “و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه” با کافران جهاد کنید تا فتنه و فساد از روی زمین برطرف شود… در جبهه ها شرکت کنید و به دشمن زبون امان ندهید که کارش تمام است. هم ...

ادامه مطلب

اطلاعات پاسدار شهید حسین قربانی فرزند محمد

اطلاعات پاسدار شهید حسین قربانی فرزند محمد

تاریخ تولد 2/9/1330 تاریخ شهادت 4/10/1365 محل شهادت ام الرصاص سن هنگام شهادت 35 سال متأهل دارای دو فرزند پسر و چهار دختر عملیات کربلای چهار نحوة شهادت جزء مفقودین -که بدن مطهرش پس از سالها بازگشت محل دفن گلستان ...

ادامه مطلب

وصیت نامه بسیجی شهید حسین قربانی فرزند علی

وصیت نامه بسیجی شهید حسین قربانی فرزند علی

قسمتی از وصیت نامه شهید: رفتن من به جبهه برای اطاعت از امام عزیز که نائب حضرت مهدی(عج) است که گفت رفتن به جبهه واجب کفائی است و چون در خود درک کردم که شاید می‌توانم برای اسلام خدمت کنم ...

ادامه مطلب

اطلاعات بسیجی شهید حسین قربانی فرزند علی

اطلاعات بسیجی شهید حسین قربانی فرزند علی

بسیجی شهید حسین قربانی فرزند علی تاریخ تولد 30/4/1347 تاریخ شهادت 13/8/1365 محل شهادت فاو سن هنگام شهادت 18 سال نحوة شهادت در حین انجام مأموریت محل دفن گلستان شهدای سین برخوار

ادامه مطلب

وصیت نامه سردار شهید حسن قربانی فرزند علی و برادر شهید محمد جواد قربانی

وصیت نامه سردار شهید حسن قربانی فرزند علی و برادر شهید محمد جواد قربانی

قسمتی از وصیت نامه شهید: من با چشمی باز و اندیشه‌ای روشن و با قلبی مطمئن و با فکری آزاد، قدم به این راه مقدس گذاشتم و همیشه هم دعایم این بود که خدایا این توفیق را از من نگیر ...

ادامه مطلب

اطلاعات سردار شهید حسن قربانی فرزند علی

اطلاعات سردار شهید حسن قربانی فرزند علی

تاریخ تولد 8/5/1342 تاریخ شهادت 22/6/1365 محل شهادت والفجر9 سن هنگام شهادت 23 سال متأهل – مسئولیت فرمانده گردان حضرت ابوالفضل از لشکر امام حسین 7 نحوة شهادت در حین انجام مأموریت محل دفن گلستان شهدای اصفهان

ادامه مطلب

وصیت نامه بسیجی شهید عباس قربانی فرزند رضا و برادر شهید حسین قربانی

وصیت نامه بسیجی شهید عباس قربانی فرزند رضا و برادر شهید حسین قربانی

قسمتی از وصیت نامه شهید: ما باید پیرو حسین 7باشیم و کار حسینی بکنیم امام حسین 7وقتی در مقابل کفار قرار گرفت، دو راه بیشتر نداشت یکی بیعت که ذلت و خواری بود و یکی جنگ که امام حسین7 جنگ ...

ادامه مطلب

اطلاعات بسیجی شهید عباس قربانی فرزند رضا و برادر شهید حسین قربانی

اطلاعات بسیجی شهید عباس قربانی فرزند رضا و برادر شهید حسین قربانی

بسیجی شهید عباس قربانی فرزند رضا و برادر شهید حسین قربانی تاریخ تولد 16/7/1347 تاریخ شهادت 11/6/1365 محل شهادت خلیج فارس سن هنگام شهادت 18 سال عملیات کربلای 3 – اسکلة العمیة عراق نحوة شهادت براثر انفجار موشک و بمباران ...

ادامه مطلب

وصیت نامه بسیجی شهید علی قربانی فرزند حسین

وصیت نامه بسیجی شهید علی قربانی فرزند حسین

سمتی از وصیت نامه شهید: در این موقعیت حساس کنونی بنا بر وظیفه شرعی و دینی بر خود لازم دانستم که بسوی جبهه‌های نبرد حق علیه باطل روانه شوم تا بتوانم دِینی را که هر چند ناچیز به اسلام ادا ...

ادامه مطلب