• دوشنبه , 2 مهر 1397

راهنمای گنجینه

این سایت برای عرضه اطلاعات به جا مانده از شهدای شهر سین به جامعه طراحی شده است.

بخش وسیعی از امکانات این سایت برای ذخیره و نمایش تصاویر شهداست .

تلاش ما این است که با جذب مشارکت ایثارگران و خانواده های شهدا نسبت به تکمیل این اطلاعات تلاش نماییم تا سند پرافتخار ایثارگری دیارمان برای آیندگان پربار و مستند به یادگار بماند.

به جوانترها توصیه می کنیم که با یاری ایثارگرانی که در خانواده خود سراغ دارند در این امر مقدس مشارکت نمایند. مطمئنا زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست.