• دوشنبه , 2 مهر 1397

بسیجی شهید احمد قربانی فرزند حسن

تاریخ تولد

2/4/1348

تاریخ شهادت

4/10/1365

محل شهادت

ام الرصاص

سن هنگام شهادت

17 سال

عملیات

کربلای چهار

نحوة شهادت

جزء مفقودین- که بدن مطهرش پس از سالها بازگشت

محل دفن

گلستان شهدای سین برخوار

مطالب مشابه