• دوشنبه , 30 مهر 1397

وصیت نامه بسیجی شهید احمد قربانی فرزند حسن

قسمتی از وصیت نامه شهید:

“و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه” با کافران جهاد کنید تا فتنه و فساد از روی زمین برطرف شود… در جبهه ها شرکت کنید و به دشمن زبون امان ندهید که کارش تمام است. هم از مال و هم از جان در راه اسلام کمک کنید و از مرگ نترسید که مرگ هر کجا که باشید سراغ شما خواهد آمد. مسجدها را خالی نکنید چنانکه امام عزیزمان می فرماید، مسجد سنگر است سنگرها را خالی نکنید و با هم اتحاد داشته باشید و وحدت خود را حفظ کنید و در کارهای خیر شرکت کنید.

تا بیکران خطه ی والا شهید رفت
دست از ظواهر و زر این خانه برگرفت

تا اوج عشق تا صف اعلی شهید رفت
تا نبض خاک فارغ دنیا شهید رفت

مطالب مشابه