• دوشنبه , 30 مهر 1397

اطلاعات پاسدار شهید حسین قربانی فرزند محمد

تاریخ تولد

2/9/1330

تاریخ شهادت

4/10/1365

محل شهادت

ام الرصاص

سن هنگام شهادت

35 سال

متأهل

دارای دو فرزند پسر و چهار دختر

عملیات

کربلای چهار

نحوة شهادت

جزء مفقودین -که بدن مطهرش پس از سالها بازگشت

محل دفن

گلستان شهدای سین برخوار

مطالب مشابه