• دوشنبه , 30 مهر 1397

اطلاعات بسیجی شهید حسین قربانی فرزند علی

بسیجی شهید حسین قربانی فرزند علی

تاریخ تولد

30/4/1347

تاریخ شهادت

13/8/1365

محل شهادت

فاو

سن هنگام شهادت

18 سال

نحوة شهادت

در حین انجام مأموریت

محل دفن

گلستان شهدای سین برخوار

مطالب مشابه