• دوشنبه , 30 مهر 1397

بسیجی شهید محمود قربانی فرزند حسن

قسمتی از وصیت نامه شهید:

نمی‌ترسم از مرگی که خود زندگی است ای امت شهیدپرور یاران امام و نگهبانان اسلام پاهایتان را مانند کوه استوار قرار دهید تا دشمنان بدانند هرگز از عقیده‌مان سست نشده‌ایم. اسلام از این جهت به من و شما نیاز دارد که در هر جائی جلوی باطل را بگیرید و حق را بجا آورید(تقویت کنید)

نباید بگوییم که چندین بار به جبهه رفته‌ایم و تکلیفمان را انجام داده‌ایم بلکه بایستی تا آخرین قطره خونمان این راه را بپیمائیم و از شما می‌خواهم که دست به دست هم دهید تا این دین الهی را به تمام دنیا رواج دهیم.

ای برادران و خواهران حزب‌الهی رسالت این خونهای شهدا که اسلام را زنده می‌کند، بر دوش شماست.

پیراهن پاره پاره‌اش را بنگر
بر روی زمین فتادنش را دیدی

مطالب مشابه