• دوشنبه , 30 مهر 1397

بسیجی شهید محمود قربانی فرزند حسن

بسیجی شهید محمود قربانی فرزند حسن

تاریخ تولد

23/3/1345

تاریخ شهادت

13/8/1365

محل شهادت

مریوان

سن هنگام شهادت

20 سال

نحوة شهادت

در حین انجام مأموریت

محل دفن

گلستان شهدای سین برخوار

مطالب مشابه