• دوشنبه , 30 مهر 1397

وصیت نامه بسیجی شهید عباس قربانی فرزند رضا و برادر شهید حسین قربانی

قسمتی از وصیت نامه شهید:

ما باید پیرو حسین 7باشیم و کار حسینی بکنیم امام حسین 7وقتی در مقابل کفار قرار گرفت، دو راه بیشتر نداشت یکی بیعت که ذلت و خواری بود و یکی جنگ که امام حسین7 جنگ را انتخاب کرد و فرمود اگر دین اسلام و قرآن و انقلاب با ریختن خون من باقی می‌ماند، ای شمشیر‌ها بر من فرود آیید، ماهم می‌گوییم آگر دین اسلام و قرآن و انقلاب با ریختن خون ما باقی می‌ماند، ما را بکشید ما چه بکشیم و چه کشته شویم اسلام پیروز است.

خوشا آنان که جانان می‌شناسند
بسی گفتیم و گفتند از شهیدان

طریق عشق و ایمان می‌شناسند
شهیدان را شهیدان می‌شناسند

مطالب مشابه