• دوشنبه , 2 مهر 1397

اطلاعات بسیجی شهید عباس قربانی فرزند رضا و برادر شهید حسین قربانی

بسیجی شهید عباس قربانی فرزند رضا و برادر شهید حسین قربانی

تاریخ تولد

16/7/1347

تاریخ شهادت

11/6/1365

محل شهادت

خلیج فارس

سن هنگام شهادت

18 سال

عملیات

کربلای 3 – اسکلة العمیة عراق

نحوة شهادت

براثر انفجار موشک و بمباران اسکله العمیة عراق

محل دفن

گلستان شهدای سین برخوار

مطالب مشابه