• دوشنبه , 2 مهر 1397

وصیت نامه بسیجی شهید علی قربانی فرزند حسین

سمتی از وصیت نامه شهید:

در این موقعیت حساس کنونی بنا بر وظیفه شرعی و دینی بر خود لازم دانستم که بسوی جبهه‌های نبرد حق علیه باطل روانه شوم تا بتوانم دِینی را که هر چند ناچیز به اسلام ادا نمایم به امیدآنکه خداوند مرا جزء عباد صالح خود قرار دهد و مرا در روز جزا در آتش قهر خود نسوزاند و به آن راه راستی که به اولیاء و انبیاء‌اش نشان داد رهنمونم سازد.

از ملت ایران می‌خواهم که در تمامی مبارزات در جبهه‌های حق علیه باطل و صحنه‌های پرشور نبرد شرکت نمایند.

با لاله شهید عشق را این سخن است
سر دادن و جان به دیگران بخشیدن

کای لاله تو را طراوت از خون من است

این شیوه‌ی عاشقان گلگون کفن است

مطالب مشابه