• دوشنبه , 2 مهر 1397

اطلاعات بسیجی شهید علی قربانی فرزند حسین

تاریخ تولد

20/4/1345

تاریخ شهادت

12/12/1364

محل شهادت

فاو

سن هنگام شهادت

19 سال

عملیات

والفجر 8

نحوة شهادت

در دریاچه نمک عراق

محل دفن

گلستان شهدای سین برخوار

مطالب مشابه