• دوشنبه , 2 مهر 1397

اطلاعات بسیجی شهید مرتضی قربانی فرزندعباس

بسیجی شهید مرتضی قربانی فرزندعباس

تاریخ تولد

9/1/1346

تاریخ شهادت

29/11/1364

محل شهادت

فاو

سن هنگام شهادت

18 سال

عملیات

والفجر 8

نحوة شهادت

بر اثر اصابت ترکش

محل دفن

گلستان شهدای سین برخوار

مطالب مشابه