• دوشنبه , 2 مهر 1397

اطلاعات بسیجی شهید جمشید قربانی فرزند حسن و برادر شهید علی قربانی

تاریخ تولد

2/1/1348

تاریخ شهادت

26/11/1364

محل شهادت

فاو

سن هنگام شهادت

16 سال

عملیات

والفجر 8

نحوة شهادت

بر اثر اصابت گلوله بر پهلو

محل دفن

گلستان شهدای سین برخوار

مطالب مشابه