• دوشنبه , 2 مهر 1397

اطلاعات سردار شهید حسن قربانی فرزندرضا

سردار شهید حسن قربانی فرزندرضا

تاریخ تولد

1/5/1342

تاریخ شهادت

25/11/1364

محل شهادت

فاو

سن هنگام شهادت

22 سال

متأهل

دارای یک فرزند پسر

عملیات

والفجر 8

مسئولیت

فرمانده گردان یونس و جانشین اطلاعات عملیات لشکر امام حسین 7

نحوة شهادت

براثر گلوله تانک و اصابت ترکش به سر و بدن

محل دفن

گلستان شهدای سین برخوار

مطالب مشابه