• دوشنبه , 2 مهر 1397

اطلاعات پاسدار شهید حسین قربانی فرزند حیدر

تاریخ تولد

1/5/1340

تاریخ شهادت

26/2/1364

محل شهادت

جاده خندق

سن هنگام شهادت

24 سال

متأهل

عملیات

بدر

نحوة شهادت

براثر اصابت ترکش به سینه

محل دفن

گستان شهدای سین برخوار

مطالب مشابه