• دوشنبه , 2 مهر 1397

بسیجی شهید عباس عمویی فرزند یوسف

بسیجی شهید عباس عمویی فرزند یوسف

تاریخ تولد

5/4/1347

تاریخ شهادت

20/12/1363

محل شهادت

هورالعظیم

سن هنگام شهادت

16 سال

عملیات

بدر

نحوة شهادت

بر اثر اصابت گلوله

محل دفن

گستان شهدای سین برخوار

مطالب مشابه