• دوشنبه , 2 مهر 1397

اطلاعات پاسدار شهید اصغر قربانی فرزند حسن

تاریخ تولد

1337……..

تاریخ شهادت

11/12/1362

محل شهادت

دژطلائیه

سن هنگام شهادت

25 سال

عملیات

خیبر

نحوة شهادت

بر اثر اصابت ترکش

محل دفن

گلستان شهدای سین برخوار

مطالب مشابه