• دوشنبه , 2 مهر 1397

اطلاعات بسیجی شهید مرتضی قربانی فرزند علی

تاریخ تولد

18/10/1346

تاریخ شهادت

10/12/1362

محل شهادت

طلائیه

سن هنگام شهادت

16 سال

عملیات

خیبر

نحوة شهادت

مفقو الجسد

محل دفن

گستان شهدای سین برخوار (یادبود)

مطالب مشابه