• دوشنبه , 2 مهر 1397

اطلاعات پاسدار شهید محمد تقی خدامی فرزند تقی

تاریخ تولد

4/3/1343

تاریخ شهادت

24/1/1362

محل شهادت

شرهانی

سن هنگام شهادت

19 سال

نحوة شهادت

براثر اصابت ترکش به گلو

محل دفن

گلستان شهدای سین برخوار

مطالب مشابه