• دوشنبه , 2 مهر 1397

با دستای بسته اومدید … با بال شکسته اومدید … سلام شهدا خوش اومدید …

روز یک شنبه شهر سین میزبان لاله هایی شد که طراوت آنها در شهر مان می ماند و ایجاست که ندای ما تا اخر ایستاده ایم از سویدای دل نعره زده و گوش به فرمان رهبر عزیزان با سر و جان از این انقلاب دفاع می کنیم و به این عزیزان دست بسته می گوییم که خوش اومدید ماهم راه شما را ادامه می دهیم .
این مراسم از ساعت 18:30همراه با نماز مغرب و عشاء در گلستان شهدای شهر سین برگزار و تا ساعت23 ادامه یافت

مطالب مشابه