• دوشنبه , 2 مهر 1397

یونس گم گشته باز آید …

یونس-گم-گشته-Demo
تجلیل واستقبال ازشهدای غواص یکشنبه1394/05/18،ساعت 18/30از مقابل پایگاه بسیج شهید باهنر شهر سین به مقصد دارالشفای دلسوختگان ازقافله شهداجانمانیدصلوات

مطالب مشابه