• دوشنبه , 2 مهر 1397

اطلاعات بسیجی شهید محسن قربانی فرزند علی

تاریخ تولد

1/1/1346

تاریخ شهادت

27/11/1364

محل شهادت

فاو

سن هنگام شهادت

18 سال

عملیات

والفجر 8

نحوة شهادت

براثر اصابت گلوله به بدن

محل دفن

گلستان شهدای اصفهان

مطالب مشابه