• دوشنبه , 2 مهر 1397

اطلاعات بسیجی شهید حسین عمویی فرزند محمود

تاریخ تولد

1/3/1331

تاریخ شهادت

23/1/1362

محل شهادت

شرهانی

سن هنگام شهادت

31 سال

متأهل

دارای یک فرزند پسر و دو دختر

عملیات

والفجر مقدماتی

نحوة شهادت

براثر اصابت گلوله به سر

محل دفن

گلستان شهدای سین برخوار

مطالب مشابه