• دوشنبه , 2 مهر 1397

پاسدار شهیدحسین قصابی فرزند علی اصغر

تاریخ تولد

1/8/1342

تاریخ شهادت

16/8/1361

محل شهادت

عین خوش

سن هنگام شهادت

19 سال

عملیات

محرم

نحوة شهادت

در درگیری بر اثر اصابت ترکش خمپاره

محل دفن

گلستان شهدای اصفهان

مطالب مشابه