• دوشنبه , 2 مهر 1397

اطلاعات پاسدار شهید علی قربانی فرزند حسن و برادر شهید جمشید قربانی

تاریخ تولد

6/6/1340

تاریخ شهادت

16/8/1361

محل شهادت

موسیان

سن هنگام شهادت

21 سال

متأهل

دارای یک فرزند پسر

عملیات

محرم

نحوة شهادت

براثر اصابت ترکش به سر

محل دفن

گلستان شهدای سین برخوار

مطالب مشابه