• دوشنبه , 2 مهر 1397

اطلاعات بسیجی شهید اکبر قربانی فرزند حسین

تاریخ تولد

4/5/1343

تاریخ شهادت

11/8/1361

محل شهادت

عین خوش

سن هنگام شهادت

18 سال

عملیات

محرم

نحوة شهادت

براثر اصابت ترکش یا گلوله به سینه

محل دفن

گلستان شهدای سین برخوار

مطالب مشابه