• دوشنبه , 2 مهر 1397

اطلاعات بسیجی شهید حسن قربانی فرزند حسین

تاریخ تولد

30/9/1345

تاریخ شهادت

25/4/1361

محل شهادت

شلمچه

سن هنگام شهادت

16 سال

عملیات

رمضان

نحوة شهادت

براثر اصابت ترکش خمپاره به سر

محل دفن

گلستان شهدای سین برخوار

مطالب مشابه