• پنجشنبه , 3 اسفند 1396

اطلاعات بسیجی شهید علی عموئی فرزند حسین

تاریخ تولد

20/1/1345

تاریخ شهادت

23/4/1361

محل شهادت

شلمچه

سن هنگام شهادت

16 سال

عملیات

رمضان

نحوة شهادت

جزء مفقودین‌، که پیکر مطهرش پس از سال‌ها بازگشت.

محل دفن

گلستان شهدای سین برخوار

مطالب مشابه