• دوشنبه , 2 مهر 1397

اطلاعات بسیجی شهید مرتضی قربانی فرزند غریبعلی

تاریخ تولد

1/1/1340

تاریخ شهادت

23/4/1361

محل شهادت

شلمچه

سن هنگام شهادت

21 سال

متأهل

دارای یک فرزند پسر و یک فرزند دختر

عملیات

رمضان

نحوة شهادت

جزء مفقودین‌، که پیکر مطهرش پس از سال‌ها بازگشت.

محل دفن

گلستان شهدای سین برخوار

مطالب مشابه