• دوشنبه , 2 مهر 1397

بسیجی شهید هوشنگ قربانی فرزندمحمد

تاریخ تولد

1/1/1342

تاریخ شهادت

23/4/1361

محل شهادت

شلمچه

سن هنگام شهادت

19 سال

متأهل

دارای یک فرزند پسر و یک فرزند دختر

عملیات

رمضان

نحوة شهادت

اصابت گلوله یا ترکش به سینه

محل دفن

گلستان شهدای سین برخوار

مطالب مشابه