• دوشنبه , 2 مهر 1397

شهید محمدرضا قربانی فرزند شمس الدین

تاریخ تولد

1/1/1339

تاریخ شهادت

11/3/1361

محل شهادت

موسیان

سن هنگام شهادت

22 سال

متأهل

دارای یک فرزند دختر

نحوة شهادت

در حال انجام مأموریت

محل دفن

گلستان شهدای سین برخوار

مطالب مشابه