• دوشنبه , 2 مهر 1397

بسیجی شهید احمد قربانی فرزند حاجی

تاریخ تولد

2/2/1343

تاریخ شهادت

17/2/1361

محل شهادت

خرمشهر

سن هنگام شهادت

18 سال

عملیات

بیت المقدس

نحوة شهادت

براثر اصابت ترکش به صورت و قلب

محل دفن

گلستان شهدای سین برخوار

مطالب مشابه