• دوشنبه , 2 مهر 1397

اطلاعات پاسدار شهید مصطفی قصابی فرزند عباس

تاریخ تولد

5/6/1341

تاریخ شهادت

5/7/1360

محل شهادت

دارخوئین

سن هنگام شهادت

19 سال

متأهل

نحوة شهادت

اصابت گلوله مستقیم دشمن به سینه

محل دفن

گلستان شهدای اصفهان

مطالب مشابه