• دوشنبه , 2 مهر 1397

اطلاعات بسیجی شهید رمضانعلی قربانی فرزند حسن و برادر شهید اکبر قربانی

تاریخ تولد

6/4/1330

تاریخ شهادت

10/12/1362

محل شهادت

طلائیه

سن هنگام شهادت

32 سال

متأهل

دارای یک فرزند دختر و چهار پسر

نحوة شهادت

براثر اصابت ترکش به تمام بدن و قطع دو پا

محل دفن

گلستان شهدای اصفهان

مطالب مشابه