• دوشنبه , 2 مهر 1397

اطلاعات بسیجی شهید محمد جواد قربانی فرزند علی و برادر شهید حسن قربانی

تاریخ تولد

15/1/1346

تاریخ شهادت

3/8/1362

محل شهادت

پنجوین عراق

سن هنگام شهادت

16 سال

عملیات

والفجر چهار

نحوة شهادت

براثر اصابت ترکش خمپاره

محل دفن

گلستان شهدای اصفهان

مطالب مشابه