• دوشنبه , 2 مهر 1397

بسیجی شهید حسین قربانی فرزند حسن و برادر شهید حیدر قربانی

تاریخ تولد
14/6/1343
تاریخ شهادت
24/4/1362
محل شهادت
پیرانشهر
سن هنگام شهادت
19 سال
نحوة شهادت
براثر اصابت ترکش و سوختگی
محل دفن
گلستان شهدای اصفهان

مطالب مشابه