• دوشنبه , 2 مهر 1397

اطلاعات بسیجی شهید مصطفی فریدی فرزند عبد المجید

تاریخ تولد

1/2/1342

تاریخ شهادت

11/8/1361

محل شهادت

عین خوش

سن هنگام شهادت

19 سال

عملیات

محرم

نحوة شهادت

براثر اصابت گلوله یا ترکش به سر

محل دفن

گلستان شهدای سین برخوار

مطالب مشابه

دیدگاهها بسته شده.