• پنجشنبه , 3 اسفند 1396

اطلاعات بسیجی شهید فرهاد قربانی فرزند قاسمعلی

تاریخ تولد

1/2/1335

تاریخ شهادت

23/4/1361

محل شهادت

شلمچه

سن هنگام شهادت

26 سال

متأهل

دارای یک فرزند پسر

عملیات

رمضان

نحوة شهادت

جزء مفقودین ، که پیکر مطهرش پس از سال‌ها بازگشت.

محل دفن

گلستان شهدای سین برخوار

مطالب مشابه