• دوشنبه , 2 مهر 1397

پاسدار شهید حسین قربانی فرزند علی

 

تاریخ تولد 3/6/1340 تاریخ شهادت 8/2/1361
محل شهادت دارخوئین سن هنگام شهادت 21 سال
عملیات بیت المقدس
نحوة شهادت داخل آب رودخانة کارون
محل دفن گلستان شهدای اصفهان

مطالب مشابه