• دوشنبه , 2 مهر 1397

اطلاعات سردار شهید علی خدامی فرزندکریم

تاریخ تولد 1336/1/6 تاریخ شهادت 1361/1/10
محل شهادت عین خوش سن هنگام شهادت 25 سال
متأهل دارای یک فرزند پسر
عملیات فتح المبین
نحوة شهادت براثر اصابت گلوله به شکم و ریه
محل دفن گلستان شهدای سین برخوار

مطالب مشابه