• دوشنبه , 2 مهر 1397

بسیجی شهید حسین صادقی فرزند علی

تاریخ تولد 30/6/1341 تاریخ شهادت 4/1/1361
محل شهادت رقابیه سن هنگام شهادت 20 سال
عملیات فتح المبین
نحوة شهادت براثر اصابت ترکش خمپاره به سر
محل دفن در جوار امامزاده سید کمال الدین حسینی (سین)

مطالب مشابه