• دوشنبه , 2 مهر 1397

اطلاعات بسیجی شهید محمد قربانی فرزند حسین

تاریخ تولد 20/2/1337 تاریخ شهادت 2/1/1361
محل شهادت کرخه سن هنگام شهادت 23 سال
متأهل تنها پسر خانواده
عملیات فتح المبین
نحوة شهادت براثر اصابت گلوله به سر و شکم
محل دفن در جوار امامزاده سید کمال الدین حسینی(سین)

مطالب مشابه