• دوشنبه , 2 مهر 1397

نمایش مطالب " اطلاعات "

اطلاعات پاسدار شهید حسین قربانی فرزند محمد

اطلاعات پاسدار شهید حسین قربانی فرزند محمد

تاریخ تولد 2/9/1330 تاریخ شهادت 4/10/1365 محل شهادت ام الرصاص سن هنگام شهادت 35 سال متأهل دارای دو فرزند پسر و چهار دختر عملیات کربلای چهار نحوة شهادت جزء مفقودین -که بدن مطهرش پس از سالها بازگشت محل دفن گلستان ...

ادامه مطلب

اطلاعات بسیجی شهید حسین قربانی فرزند علی

اطلاعات بسیجی شهید حسین قربانی فرزند علی

بسیجی شهید حسین قربانی فرزند علی تاریخ تولد 30/4/1347 تاریخ شهادت 13/8/1365 محل شهادت فاو سن هنگام شهادت 18 سال نحوة شهادت در حین انجام مأموریت محل دفن گلستان شهدای سین برخوار

ادامه مطلب

بسیجی شهید محمود قربانی فرزند حسن

بسیجی شهید محمود قربانی فرزند حسن

بسیجی شهید محمود قربانی فرزند حسن تاریخ تولد 23/3/1345 تاریخ شهادت 13/8/1365 محل شهادت مریوان سن هنگام شهادت 20 سال نحوة شهادت در حین انجام مأموریت محل دفن گلستان شهدای سین برخوار

ادامه مطلب

اطلاعات سردار شهید حسن قربانی فرزند علی

اطلاعات سردار شهید حسن قربانی فرزند علی

تاریخ تولد 8/5/1342 تاریخ شهادت 22/6/1365 محل شهادت والفجر9 سن هنگام شهادت 23 سال متأهل – مسئولیت فرمانده گردان حضرت ابوالفضل از لشکر امام حسین 7 نحوة شهادت در حین انجام مأموریت محل دفن گلستان شهدای اصفهان

ادامه مطلب

اطلاعات بسیجی شهید عباس قربانی فرزند رضا و برادر شهید حسین قربانی

اطلاعات بسیجی شهید عباس قربانی فرزند رضا و برادر شهید حسین قربانی

بسیجی شهید عباس قربانی فرزند رضا و برادر شهید حسین قربانی تاریخ تولد 16/7/1347 تاریخ شهادت 11/6/1365 محل شهادت خلیج فارس سن هنگام شهادت 18 سال عملیات کربلای 3 – اسکلة العمیة عراق نحوة شهادت براثر انفجار موشک و بمباران ...

ادامه مطلب

اطلاعات بسیجی شهید مرتضی قربانی فرزندعباس

اطلاعات بسیجی شهید مرتضی قربانی فرزندعباس

بسیجی شهید مرتضی قربانی فرزندعباس تاریخ تولد 9/1/1346 تاریخ شهادت 29/11/1364 محل شهادت فاو سن هنگام شهادت 18 سال عملیات والفجر 8 نحوة شهادت بر اثر اصابت ترکش محل دفن گلستان شهدای سین برخوار

ادامه مطلب

اطلاعات بسیجی شهید جمشید قربانی فرزند حسن و برادر شهید علی قربانی

اطلاعات بسیجی شهید جمشید قربانی فرزند حسن و برادر شهید علی قربانی

تاریخ تولد 2/1/1348 تاریخ شهادت 26/11/1364 محل شهادت فاو سن هنگام شهادت 16 سال عملیات والفجر 8 نحوة شهادت بر اثر اصابت گلوله بر پهلو محل دفن گلستان شهدای سین برخوار

ادامه مطلب

اطلاعات سردار شهید حسن قربانی فرزندرضا

اطلاعات سردار شهید حسن قربانی فرزندرضا

سردار شهید حسن قربانی فرزندرضا تاریخ تولد 1/5/1342 تاریخ شهادت 25/11/1364 محل شهادت فاو سن هنگام شهادت 22 سال متأهل دارای یک فرزند پسر عملیات والفجر 8 مسئولیت فرمانده گردان یونس و جانشین اطلاعات عملیات لشکر امام حسین 7 نحوة ...

ادامه مطلب

اطلاعات طلبه و بسیجی شهید حمید قربانی فرزند محمد

اطلاعات طلبه و بسیجی شهید حمید قربانی فرزند محمد

تاریخ تولد 17/6/1346 تاریخ شهادت 5/5/1364 محل شهادت جزیره مجنون سن هنگام شهادت 18 سال نحوة شهادت براثر اصابت به سر محل دفن گلستان شهدای اصفهان

ادامه مطلب